Bezpieczeństwo

Tel. 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że coraz częściej w bankach na terenie Polski pojawiają się przypadki ataków hackerskich na rachunki klientów korzystających z bankowości internetowej.

 

Polegają one na:

 

Z

wyłudzeniu danych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji w systemie bankowości internetowej poprzez przekierowanie do spreparowanej strony www kontrolowanej przez przestępcę, przypominające graficznie stronę banku,

Z

zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, a następnie znalezieniu ciągu liczb, który odpowiada numerowi rachunku bankowego i zamianie do na numer rachunku podstawiony przez przestępców – dzieje się to w chwili, gdy klient stara się wykonać operację przelewu środków z poziomu systemu bankowości internetowej (wirus Banatrix).

Z

zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, które po użyciu przez klienta funkcji kopiuj/wklej podmienia numer rachunku ze schowka na numer rachunku należący do przestępców (wirus VBKlip),

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – mając na uwadze ochronę środków zgromadzonych na rachunkach – przypomina o podstawowych zasadach ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej (CUI):

Z

nie należy wchodzić  na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku,

Z

zawsze przy logowaniu należy sprawdzić, czy adres strony Banku rozpoczyna się od https://,

Z

nie należy przeklejać numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ręczne wpisywanie,

Z

nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,

Z

należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowania do obsługi plików pdf,

Z

instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować  albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,

Z

należy ustalać odpowiednie do swoich potrzeb limity operacji dla przelewów,

Z

nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,

Z

należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,

Z

nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itd.,

Z

należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają inne osoby (np. kawiarenki, u znajomych),

Z

należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,

Z

należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj,

Z

w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Jeżeli przelew jest niezgodny ze zleceniem Klienta należy:

– skontaktować się telefonicznie z Bankiem ( tel. 17 22 70 251),
– złożyć reklamację za pośrednictwem Banku w systemie OGNIVO lub wysłać oficjalne pismo do banku odbiorcy, z żądaniem
zwrotu środków (po ustaleniu z bankiem odbiorcy).

 

Tylko szybka Państwa reakcja pozwoli na odzyskanie skradzionych środków. Z doświadczenia pracowników banków wynika, że środki są wypłacane maksymalnie w ciągu kilku godzin od ich kradzieży.

W dalszej kolejności należy:

 

  • odłączyć od sieci i zabezpieczeń w niezmienionym stanie komputer z którego został wykonany nieuprawniony przelew, gdyż komputer ten stanowi zagrożenie dla pozostałych jego użytkowników,
  • wykonać kompleksowe sprawdzenie swojej sieci i pozostałych komputerów podłączonych do tej sieci po kątem szkodliwego oprogramowania,
  • zarządzić, aby wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do bankowości internetowej zmienili hasło do logowania,
  • zarządzić, aby wszyscy użytkownicy zmienili hasła do swoich lokalnych zasobów (systemy, maile, komputery itd.),
  • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa na policję i upoważnić Bank do przekazywania organom ścigania dokumentacji i informacji stanowiących tajemnicę bankową, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności transakcji zrealizowanej.

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This