Decyzja RPP o zmianie stóp procentowych

stopy procentowe

Express Elixir w naszym Banku!

Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą posiadającymi rachunki w bankach będących uczestnikami systemu rozliczeniowego Express Elixir w czasie rzeczywistym.

czytaj dalej

Uwaga na oszustów!

Uwaga na dokonywanie przestępstw z użyciem telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która utrzymuje że jest pracownikiem banku lub inną osobą zaufania publicznego (np. policjantem).

czytaj dalej

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stóp procentowych

Informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06.10.2021r. zmianie ulega wysokość bazowych stóp procentowych NBP, które wynoszą:

1) stopa referencyjna – 0,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,10 proc.),
2) stopa lombardowa – 1,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,50 proc.),
3) stopa depozytowa – 0,00 proc. w skali rocznej (brak zmian),
4) stopa redyskonta weksli – 0,51 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,11 proc.),
5) stopa dyskontowa weksli – 0,52 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,12 proc.).

Decyzja ta oznacza, że z dniem 07.10.2021r. zmianie ulega wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, które aktualnie wynoszą 12% w stosunku rocznym (chyba, że w umowie kredytowej zastrzeżono te odsetki na poziomie 4-krotności stopy lombardowej, tj. aktualnie 4%).

Share This