Decyzja RPP o zmianie stóp procentowych

stopy procentowe

Godziny pracy 2 maja

informujemy, że 2 maja 2022 r. w poniedziałek centrala, oddziały oraz filia Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej będą czynne od godziny 7:00 do godziny 15:00.

czytaj dalej

BLIK stop oszustom

BLIK, choć jest bezpiecznym środkiem płatności, bardzo często zachęca oszustów do korzystania z niego w celu wyłudzania pieniędzy.

czytaj dalej

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stóp procentowych

Informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06.10.2021r. zmianie ulega wysokość bazowych stóp procentowych NBP, które wynoszą:

1) stopa referencyjna – 0,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,10 proc.),
2) stopa lombardowa – 1,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,50 proc.),
3) stopa depozytowa – 0,00 proc. w skali rocznej (brak zmian),
4) stopa redyskonta weksli – 0,51 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,11 proc.),
5) stopa dyskontowa weksli – 0,52 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,12 proc.).

Decyzja ta oznacza, że z dniem 07.10.2021r. zmianie ulega wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, które aktualnie wynoszą 12% w stosunku rocznym (chyba, że w umowie kredytowej zastrzeżono te odsetki na poziomie 4-krotności stopy lombardowej, tj. aktualnie 4%).

Share This