Informacje o portalu www.kartosfera.pl

Portal www.kartosfera.pl, to system umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych.

W obecnej wersji Portalu możliwe są następujące usługi:

- zastrzeżenie karty,

-  zmiana kodu PIN,

- włączenie usługi 3 D Secure,

- zmiana numeru telefonu do obsługi Portalu kartowego.

W przyszłości zakres usług zostanie najprawdopodobniej zwiększony.

W celu zapewnienia maksymalizacji bezpieczeństwa korzystania z kart płatniczych w zakupach przez Internet, BS w Kolbuszowej wprowadza usługę 3-D Secure, czyli  metodę autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia za pomocą jednorazowego hasła otrzymanego smsem.

Schemat aktywacji usługi przez klienta BS w Kolbuszowej można znaleźć w poniższym linku

http://bs-kolbuszowa.pl/download/file/fid/267

Podręcznik użytkownika

http://bs-kolbuszowa.pl/download/file/fid/268

Szczegółowe informacje dostępne w BS w Kolbuszowej.