Informacja o zmianach w Taryfie opłat i prowizji bankowych

informacja dla klientów Banku

Express Elixir w naszym Banku!

Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą posiadającymi rachunki w bankach będących uczestnikami systemu rozliczeniowego Express Elixir w czasie rzeczywistym.

czytaj dalej

Uwaga na oszustów!

Uwaga na dokonywanie przestępstw z użyciem telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która utrzymuje że jest pracownikiem banku lub inną osobą zaufania publicznego (np. policjantem).

czytaj dalej

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe – Informujemy, że nabór wniosków o „wakacje kredytowe” rozpoczynamy z dniem 29.07.2022r.

czytaj dalej

Informacja o zmianach w Taryfie opłat i prowizji bankowych

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że z dniem 02.01.2023r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów indywidualnych” oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiany stawek podyktowane są wzrostem kosztów świadczenia usług przez Bank na skutek powszechnego wzrostu cen energii, paliw i dóbr konsumpcyjnych, a także cen usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Nowe stawki opłat i prowizji dotyczyć będą m.in.:

  • wpłat i wypłat gotówkowych;
  • funkcjonowania kart, usługi BLIK i bankowości elektronicznej;
  • zleceń stałych oraz realizacji dyspozycji Klienta związanych z obsługą rachunków;
  • czynności związanych z obsługą kredytów;

Szczegółowa „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów indywidualnych” oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów instytucjonalnych” jest dostępna w placówkach Banku.

Dodatkowo informujemy, że Klient, który nie wyraża zgody na powyższe zmiany, ma prawo –  przed terminem wejścia ich w życie, tj. do dnia 01.01.2023r. – wypowiedzieć Umowę rachunku lub zgłosić pisemny sprzeciw na proponowane zmiany, co spowoduje wygaśnięcie Umowy rachunku w przeddzień wejścia ich w życie. Brak działań ze strony Klienta będzie równoznaczny z akceptacją powyższych zmian.

Share This