Informacja o zmianach w Taryfie opłat i prowizji bankowych

obrot dewizowy

Express Elixir w naszym Banku!

Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą posiadającymi rachunki w bankach będących uczestnikami systemu rozliczeniowego Express Elixir w czasie rzeczywistym.

czytaj dalej

Uwaga na oszustów!

Uwaga na dokonywanie przestępstw z użyciem telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która utrzymuje że jest pracownikiem banku lub inną osobą zaufania publicznego (np. policjantem).

czytaj dalej

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że z dniem 04.01.2021r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów instytucjonalnych”.

Podstawą wprowadzenia zmian jest:

1.Wycofanie z oferty kredytowej kredytu obrotowego na dofinansowanie bieżącej działalności   rolniczej .

2.Wprowadzenie możliwości udzielenia kredytów odnawialnych na okres do 36 m-cy.

Zmiany obejmują :

1. Wykreślenie z Taryfy „prowizji od przyznanego kredytu obrotowego na dofinansowanie bieżącej

     działalności rolniczej”.

2.Wprowadzenie do „Taryfy” „prowizji od zaangażowania kredytowego”.

 

Szczegółowa „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej dla klientów instytucjonalnych” jest dostępna w placówkach Banku oraz  na stronie internetowej Banku.

zobacz aktualną Taryfę opłat i prowizji

Share This