Indywidualne Konto Emerytalne IKE

Zysk bez podatku!
Tel. 17 227 02 51

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to ZYSK BEZ PODATKU

RO-IKE służy Oszczędzającemu do gromadzenia oszczędności w celu ich wykorzystania w przyszłości w postaci wypłaty. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok ,określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. W roku 2013 limit ten wynosił 11.139,00 zł.

Najważniejsze korzyści

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This