Logowanie do bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Kolbuszowa realizuje usługi bankowości internetowej w ramach systemu CUI za pośrednictwem firmy Asseco Poland S.A.

Certyfikat SSL* dla strony https://bs.kolbuszowa.cui.pl wskazujący jako organizację Asseco Poland S.A. i jednostkę organizacyjną CUI - jest właściwy. 

od 19.11.2020r

Data przejścia do nowej bankowości  18.11.2020 w godz 18-22 odbędę się prace  techniczne dla klientów korporacyjnych, którzy od 19.11.2020 będą się logować na 

 

od 11.11.2020r

Data przejścia do nowej bankowości  10.11.2020 w godz 18-22 odbędę się prace  techniczne dla klientów detalicznych, którzy od 11.11.2020 będą się logować na 

 

 

Ważna Informacja dla Klientów, od 9.11.2020 BS w Kolbuszowej nastąpi migracja do nowej bankowości detalicznej i korporacyjnej.Nowy adres to https://bs.kolbuszowa.cui.pl, będzie on również dostępny w postaci linku na stronie banku.

 

 

7.10.2020

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy uwagę na możliwośc ataków  na strony Bankowości Internetowej typu Phishing. Scenariusz ataku może wyglądać w następujący sposób, iż atakujący pozycjonuje fałszywą stronę bankowości w wyszukiwarkach internetowych na topowych pozycjach wówczas nieuważny użytkownik dokonując próby logowania wpisuje dane autoryzacyjne i w tym samym czasie atakujący dodaje płatności do koszyka zleceń wysyłając do użytkownika kod sms potwierdzający realizację dyspozycji. Użytkownik przepisuje kod sms w przekonaniu, że dokonuje kolejnej próby logowania a w ten sposób podpisuje paczkę przelewów z koszyka/zmianę w szablonach...

 

Nalezy zawsze wpisywac adres strony www banku ręcznie, nie korzystac z wyszukiwarki google.

 

 

Logowanie do "Portalu Kartosfera" dla klientów Visa:
http://www.kartosfera.pl

TARCZA FINANSOWA PFR 

Można juz złożyć wniosek w ramach subwencji  po zalogowaniu w bankowości elektronicznej

 

WERSJA PRZED URUCHOMIENIEM WNIOSKÓW

 

Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się
w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. W przypadku dużych firm wnioski
o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

WERSJA PO URUCHOMIENIEM PROGRAMU

 

Tarcza Finansowa PFR

Przez Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie
w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza

WAZNE

 „Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od  przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających  się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji  wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o  subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.”PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że w ostatnim czasie w innych bankach na terenie Polski wykryto przypadki ataków hackerskich na rachunki klientów korzystających z bankowości internetowej. Polegają one na:

- wyłudzeniu danych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji w systemie bankowości internetowej poprzez przekierowanie do spreparowanej strony www kontrolowanej przez przestępcę, przypominające graficznie stronę banku,

- zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, które po użyciu przez klienta funkcji kopiuj/wklej podmienia numer rachunku ze schowka na numer rachunku należący do przestępców (wirus VBKlip),

- zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, a następnie znalezieniu ciągu liczb, który odpowiada numerowi rachunku bankowego i zamianie do na numer rachunku podstawiony przez przestępców – dzieje się to w chwili, gdy klient stara się wykonać operację przelewu środków z poziomu systemu bankowości internetowej (wirus Banatrix).

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej - mając na uwadze ochronę środków zgromadzonych na rachunkach – przypomina o podstawowych zasadach ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej (CUI):

- nie należy wchodzić  na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku,

- nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,

- zawsze przy logowaniu należy sprawdzić, czy adres strony Banku rozpoczyna się od https://,

- należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,

- nie należy przeklejać numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ręczne wpisywanie,

- nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itd.,

- nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,

- należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają inne osoby (np. kawiarenki, u znajomych),

- należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowania do obsługi plików pdf,

- należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować  albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj,

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Jeżeli przelew jest niezgodny ze zleceniem klienta należy:

- skontaktować się telefonicznie z Bankiem ( tel. 17 22 70 251),

- złożyć reklamację w systemie OGNIVO lub wysłać oficjalne pismo do banku odbiorcy, z żądaniem zwrotu środków (po ustaleniu z bankiem odbiorcy).

Tylko szybka Państwa reakcja pozwoli na odzyskanie skradzionych środków. Z doświadczenia pracowników banków wynika, że środki są wypłacane maksymalnie w ciągu kilku godzin od ich kradzieży.

W dalszej kolejności należy:

- odłączyć od sieci i zabezpieczeń w niezmienionym stanie komputer z którego został wykonany nieuprawniony przelew, gdyż komputer ten stanowi zagrożenie dla pozostałych jego użytkowników,

- wykonać kompleksowe sprawdzenie swojej sieci i pozostałych komputerów podłączonych do tej sieci po kątem szkodliwego oprogramowania,

- zarządzić, aby wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do bankowości internetowej zmienili hasło do logowania,

- zarządzić, aby wszyscy użytkownicy zmienili hasła do swoich lokalnych zasobów (systemy, maile, komputery itd.),

- złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa na policję i upoważnić Bank do przekazywania organom ścigania dokumentacji i informacji stanowiących tajemnicę bankową, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności transakcji zrealizowanej.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TARCZY FINANSOWEJ PFR

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej złożyli wniosek dotyczący Tarczy Finansowej PFR za pośrednictwem naszego Banku i składali już wnioski odwoławcze na otrzymane decyzje PFR,  mają jeszcze możliwość złożenia reklamacji. 

Zgłoszenia dotyczące Reklamacji w sprawie Tarczy Finansowej PFR przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym -pobierz, który należy pobrać, uzupełnić i przesłać wraz załącznikami na adres zgloszenia.pfr@bs-kolbuszowa.pl

W przypadku braku przekazania przez Klienta wszystkich wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia informacji lub dokumentów Bank zwróci się do Zgłoszeniodawcy o uzupełnienie. Może to opóźnić realizację dyspozycji.

Komunikat dla Klientów, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do  31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy

ciąg dalszy ..