Lokaty dla klientów indywidualnych

Terminowa lokata oszczędnościowa dla osób fizycznych, służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Środki gromadzone na lokacie terminowej podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. W przypadku niezadysponowania wkładem przez posiadacza po upływie umownego terminu lokata zostanie wznowiona na okres równy uprzednio zadeklarowanemu.