Obowiązuje nowa treść Programu Czyste Powietrze

informacja dla klientów Banku

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe – Informujemy, że nabór wniosków o „wakacje kredytowe” rozpoczynamy z dniem 29.07.2022r.

czytaj dalej

Informujemy, że od dnia 25 stycznia 2022r. obowiązuje nowa treść Programu Czyste Powietrze wraz z załącznikami

Zmiany związane są przede wszystkim z wprowadzeniem Części 3 Programu (w ramach tej części nie jest jednak przewidziane udzielanie dotacji na częściową spłatę kredytu)oraz wyłączenie z dniem 01.01.2022r. możliwość dofinansowania zakupu i montażu kotłów na węgiel.

Dodatkowo zostały doprecyzowane niektóre pozostałe zapisy we wszystkich częściach Programu i jego załącznikach oraz w dokumentacji dotyczącej składania wniosków o wypłatę dotacji, po realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Program Czyste Powietrze – zobacz

 

Share This