RODO oraz Polityka cookies

Dowiedz się więcej
Tel. 17 227 02 51

RODO oraz Polityka Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 22, 36-100 Kolbuszowa.
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej jest pracownik dostępny pod adresem e-mail iod@bs-kolbuszowa.pl, pod numerem telefonu 17-22-70-252 lub pisemnie pod adresem naszej siedziby wskazanym w ustępie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy – Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Związek Banków Polskich,
 3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 4. Komisja Nadzoru Finansowego,
 5. biura informacji gospodarczej,
 6. spółki Grupy BPS,
 7. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 8. podmioty,  którym bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/ przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 5. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 9. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@bs-kolbuszowa.pl.

 

Administrator

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

Klauzula informacyjna BIK

Klauzula Informacyjna BS Kolbuszowa

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Wniosek dot. Obsługi Praw Klienta

Zasady rozpatrywania wniosków dot. obsługi praw Klienta

Polityka cookies

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nasz Bank informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.bs-kolbuszowa.pl

Strona Banku wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika serwisów Banku tak, aby nie było potrzeby ich ustawiania przy każdej wizycie; tworzenie statystyk określających, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Banku, przy czym nie są to statystyki indywidualne; przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych; utrzymania sesji użytkownika na wnioskach oraz w serwisie transakcyjnym.

Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez serwisy Banku.

Właścicielem Serwisu jest Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej z siedzibą ul. Kościuszki 22, 36-100 Kolbuszowa.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym Banku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej z siedzibą ul. Kościuszki 22, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

–  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
–  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez

    Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

O Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej

 

O Banku

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając … Zobacz więcej

Polityka Informacyjna

Zasady Ładu Korporacyjnego, Regulamin organizacyjny, RODO … Zobacz więcej

Reklamacje, skargi, wnioski

W trosce o najlepszą jakość obsługi Klienta, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej  przyjmuje oraz rozpatruje reklamacje i skargi na następujących warunkach… Zobacz więcej

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zobacz informacje na temat władz Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej… Zobacz więcej

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This