Kredyt obrotowy na finansowanie
bieżącej działalności rolniczej

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
a) oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
b) nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
c) materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
d) środków ochrony roślin,
e) artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych,
f) kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
g)  innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Kredyt obrotowy udzielany jest  w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 800,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.

Maksymalna kwota kredytu obrotowego udzielonego rolnikowi nie może przekroczyć 20.000,-zł.
Bank udziela kredytów obrotowych na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Kredyty obrotowe podlegają spłacie w terminach spłaty uzgodnionych w umowie zgodnie z harmonogramem spłat.

Pozostałe produkty dla Rolników

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojej działalności rolniczej... Zobacz więcej

Lokaty

Lokuj i oszczędzaj środki. Sprawdź oprocentowanie lokat... Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych... Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla Rolników... Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą... Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This