Kredyt rewolwingowy dla Rolników

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego  kredytu obrotowego odnawialnego w trakcie trwania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych  z zaopatrzeniem, wytworzeniem i  sprzedażą produktów i towarów o charakterze rolniczym lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wynikają z prowadzonej przez Klienta działalności rolniczej, będącego Stałym Klientem Banku.

Bank stawia do dyspozycji kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym.

Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.  Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia  o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Na spłatę kredytu mogą być kierowane należności od odbiorców wynikające z faktur.

Pozostałe produkty dla Rolników

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojej działalności rolniczej... Zobacz więcej

Lokaty

Lokuj i oszczędzaj środki. Sprawdź oprocentowanie lokat... Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych... Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla Rolników... Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą... Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This