Kredytowa Linia Hipoteczna dla Rolników

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredytowa linia hipoteczna dla Rolników

Kredytowa linia hipoteczna, przeznaczona jest na:
a) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);
b) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:

c) zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
d) zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,
e) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy;

Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz kwota kredytu wraz z trzymiesięcznymi odsetkami nie może przekroczyć 50% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,

Spłata kredytu następuje zgodnie z ustalonym z Bankiem harmonogramem spłat.

Pozostałe produkty dla Rolników

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojej działalności rolniczej... Zobacz więcej

Lokaty

Lokuj i oszczędzaj środki. Sprawdź oprocentowanie lokat... Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych... Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla Rolników... Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą... Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This