Kredyt preferencyjne

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredyty preferencyjne

Bank współpracuje z instytucjami państwowymi celem oferowania Klientom korzystnych warunków kredytowych.

W ramach zawartych umów z tymi instytucjami, Bank udziela kredytów preferencyjnych. Przez kredyt preferencyjny należy rozumieć kredyt:
a) z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych środków publicznych, lub
b) którego spłata może następować w części z dotacji otrzymanych ze środków publicznych, lub
c) w przypadku którego częściowa spłata odsetek lub kapitału następuje ze środków podmiotu, z którym Bank zawarł porozumienie.

Przy udzielaniu przez Bank kredytów preferencyjnych stosuje się postanowienia umów zawartych z właściwymi instytucjami.

Wielkość realizowanej przez Bank akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania uzależniona jest od przyznanych dla Banku limitów.

Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od uruchomienia kredytu, udokumentować wydatki poniesione na finansowanie przedsięwzięcia objętego kredytem preferencyjnym.

Bank szczegółowo bada wykorzystanie kredytu. W całym okresie kredytowania Bank zobowiązany jest do monitorowania, czy  Kredytobiorca spełnia warunki do otrzymania dopłat do oprocentowania ze środków ARiMR lub z dofinansowania kapitału.

Pozostałe produkty dla Rolników

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojej działalności rolniczej... Zobacz więcej

Lokaty

Lokuj i oszczędzaj środki. Sprawdź oprocentowanie lokat... Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych... Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla Rolników... Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą... Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This