SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

 

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

 

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności

 

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych
 • kredytowej linii hipotecznej

 

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się poniżej

Pobierz wniosek odroczenie

Pobierz wniosek uproszczony

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 

 • adresu e-mail: CENTRALA-BS.KOLBUSZOWA@BANKBPS.PL– należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 22 ,

36-100 KOLBUSZOWA  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

 • w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej

 

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
 

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

 

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Placówce Banku
 • korespondencyjnie

 

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
          Bank Spółdzielczy w  Kolbuszowej ,

        ul.Kościuszki 22

       36-100 Kolbuszowa

        z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

 1. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej  mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.