Uważaj na wiadomości e-mail podszywające się pod Bank BPS!

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1

Express Elixir w naszym Banku!

Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą posiadającymi rachunki w bankach będących uczestnikami systemu rozliczeniowego Express Elixir w czasie rzeczywistym.

czytaj dalej

Uwaga na oszustów!

Uwaga na dokonywanie przestępstw z użyciem telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która utrzymuje że jest pracownikiem banku lub inną osobą zaufania publicznego (np. policjantem).

czytaj dalej

Ostrzegamy przed wiadomościami e-mail podszywającymi się pod Bank BPS. Wskazane wiadomości mają na celu nakłonienie do kliknięcia w obraz z linkiem i zainfekowanie urządzenia. Pobranie oprogramowania z przesłanego linku może grozić kradzieżą loginu i hasła do bankowości elektronicznej oraz utratą środków finansowych. Bank BPS nie jest nadawcą tych wiadomości.

Przykład fałszywego e-maila:

Wysyłamy potwierdzenie wysłania przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę: 70 543,13 zł, tytuł: Zapłata faktury; nadawcą przelewu jest: XXXXXXXXX.
Załączone informacje o płatności są wydawane na życzenie naszego klienta.

Pamiętaj:

 • nie otwieraj załączników, nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach,
 • bank nie wysyła linków do strony logowania w wiadomościach SMS oraz w wiadomościach e-mail,
 • zachowaj szczególną ostrożność jeśli wiadomość wymaga natychmiastowego kliknięcia w załączony odnośnik,
 • bank nigdy nie prosi o zatwierdzenie kodem SMS operacji, których nie zleciłeś,
 • w przypadku otrzymania tego rodzaju emaila usuń go i dokonaj sprawdzenia swojego komputera pod katem złośliwego oprogramowania,
 • w przypadku otwarcia załącznika lub kliknięcia w link skontaktuj się z Infolinią Banku i zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej.

Zachowaj szczególną ostrożność jeśli wiadomość:

 • pochodzi od nieznanego, podejrzanego nadawcy,
 • została wysłana z domeny, która nie jest oficjalną domeną firmy,
 • zawiera załącznik w formacie .exe, .vbs, .rar, .zip, .tar (w szczególności – załącznik spakowany i zaszyfrowany, z hasłem przesłanym w treści e-maila), a nawet jako .pdf, .docx, .xslx (jeśli żąda włączenia makr) itp.; lub w formacie podwójnym (np. .pdf.pdf),
 • zawiera odnośniki prowadzące do nieznanych stron www,
 • zawiera błędy językowe, literówki lub ma nieskładną treść,
 • zawiera treść, której nie oczekiwałeś (np. fakturę, awizo, dokumentację),
 • zawiera prośbę o podanie loginu, hasła, kodu jednorazowego lub jakichkolwiek innych danych wrażliwych.
Share This