Wakacje kredytowe

informacja dla klientów Banku

Godziny pracy 2 maja

informujemy, że 2 maja 2022 r. w poniedziałek centrala, oddziały oraz filia Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej będą czynne od godziny 7:00 do godziny 15:00.

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że informacja na temat form i warunków składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zawarta jest w wzorze „Wniosku o wakacje kredytowe”, dostępnym na stronie internetowej Banku, w zakładce Dokumenty do pobrania, w sekcji „Klienci indywidualni”.

Informujemy, że nabór wniosków rozpoczynamy z dniem 29.07.2022r.

Share This