Firmy i Instytucje
Rolnicy
Kredyty

Wybierz jeden z najkorzystniejszych
kredytów dla przedsiębiorców!

Kredyty dla Firm i Instytucji oraz Rolników

uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje…. Zobacz więcej

kredyt odnawialny w ror

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy… Zobacz więcej

kredyt hipoteczny mój dom

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się… Zobacz więcej

kredyt inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub…. Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

Kredyt Inwestycyjny Unia Biznes

Kredyty pomostowe udzielane są przez Bank na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Unia Biznes” i „Unia Super Biznes”… Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą… Zobacz więcej

gwarancje

Gwarancje

Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia mogą być udzielane przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This