Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Zobacz korzyści dla Klientów Indywidualnych
Tel. 17 227 02 51

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Z

atrakcyjne warunki kredytowania,

Z

okres kredytowania – nawet do 15 lat,

Z

możliwość sfinansowania dowolnego celu,

Z

szybka decyzja kredytowa,

Z

kredyt do 60 % wartości nieruchomości,

Z

do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału,

Z

dogodne formy spłaty,

Z

brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Oprocentowanie/Stawka referencyjna

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży Banku, ustalanej na w 3-miesięczne okresy odpowiadające kwartałom kalendarzowym, przy czym stawką referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/;

RRSO wynosi 4,582851 %

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,582851 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 4,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 0,23%) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p., wypłata jednorazowa. Równa rata miesięczna: 1.546,00 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 126.376,77 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 120.932,77 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC3): 19,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN opłata za inspekcję – 25,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości i kosztu prowadzenia rachunku bankowego. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 376.376,77 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej Banku, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką na dzień 02 listopada 2020r.

Szczegóły oferty dostępne w naszych placówkach i telefonicznie.

Zobacz także:

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This