Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Zobacz korzyści dla Klientów Indywidualnych
Tel. 17 227 02 51

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Z

atrakcyjne warunki kredytowania,

Z

okres kredytowania – nawet do 15 lat,

Z

możliwość sfinansowania dowolnego celu,

Z

szybka decyzja kredytowa,

Z

kredyt do 60 % wartości nieruchomości,

Z

do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału,

Z

dogodne formy spłaty,

Z

brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Oprocentowanie/Stawka referencyjna
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży, stałej w całym okresie kredytowania. Stawką referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) (kod ISIN PL9999999748) będąca wskaźnikiem referencyjnym, który ulega zmianie w zależności od zmiany stawki referencyjnej. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stawka referencyjna WIBOR 3M określana jest na dwa dni robocze poprzedzające dany kwartał kalendarzowy. przez administratora stawek referencyjnych GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ (dotyczy umów kredytowych zawartych od 01.04.2022r. )

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży Banku, ustalanej na w 3-miesięczne okresy odpowiadające kwartałom kalendarzowym, przy czym stawką referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/;

RRSO 9,575558 % *

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,575558% dla następujących założeń:
całkowita kwota kredytu 250.000,00 PLN, wypłata jednorazowa w dniu zawarcia umowy kredytu, brak
karencji w spłacie kapitału, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu 8,74% w skali
roku (wyliczone jako suma obowiązującej stawki referencyjnej WIBOR 3M – 4,74% i marży Banku
4,00 p.p.). Najwyższa miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa 3 344,48 PLN, całkowity koszt kredytu
170 566,16 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 165 147,16 PLN, prowizja od
kwoty przyznanego kredytu 2,00% tj. 5.000,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
kredytowego 200,00 PLN, podatek PCC3 19,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00
PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny
nieruchomości, kosztu ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy (jeśli
istnieje) oraz kosztów opinii, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych na zlecenie
Kredytobiorcy, a także kosztu prowadzenia rachunku bankowego. Całkowita kwota do zapłaty wynosi
420 566,16 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07 kwietnia 2022r.

Szczegóły oferty dostępne w naszych placówkach i telefonicznie.

Zobacz także:

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This