Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej

Dowiedz się więcej
Tel. 17 227 02 51

 

Rada Nadzorcza

  1. Strzępa Maria – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Szypuła Barbara Aniela – Zastępca   Przewodniczącej  Rady Nadzorczej
  3. Mokrzycka Józefa – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Wolan Elżbieta- Członek Rady Nadzorczej
  5. Zielińska-Micek Małgorzata – Członek Rady Nadzorczej
  6. Skrzela Franciszek – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

  1. Wiesław Staniszewski – Prezes Zarządu
  2. Elżbieta Hołubowska – Wiceprezes Zarządu
  3. Ewa Tyczka – Członek Zarządu 

Więcej o Banku

 

O Banku

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając … Zobacz więcej

Polityka Informacyjna

Zasady Ładu Korporacyjnego, Regulamin organizacyjny, RODO … Zobacz więcej

Reklamacje

W trosce o najlepszą jakość obsługi Klienta, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej  przyjmuje oraz rozpatruje reklamacje i skargi na następujących warunkach… Zobacz więcej

Historia Banku

W roku 1868 Kolbuszowa liczyła 2 465 mieszkańców, w tym 1 420 osób pochodzenia żydowskiego , którzy zdominowali… Zobacz więcej

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This