Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom

Niskooprocentowany kredyt hipoteczny
Tel. 17 227 02 51

Kredyt Mieszkaniowy „Mój Dom”

 

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu celów mieszkaniowych. Udział własny wnioskodawcy stanowią udokumentowane środki własne wniesione na poczet kosztów przedsięwzięcia.

Bank udziela kredytów przeznaczonych na finansowanie celów mieszkaniowych wykorzystanych  na:

  •  zakup działki budowlanej oraz działki budowlanej z niedokończoną budową,
  •  zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego,
  • nabycie własnościowego prawa domu jednorodzinnego  (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do  lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu  mieszkaniowego,
  • budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • o inne cele zapytaj w naszym Banku.

 

Z

atrakcyjne warunki kredytowania,

Z

okres kredytowania – nawet do 25 lat,

Z

do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,

Z

szybka decyzja kredytowa,

Z

kredyt do 80% wartości nieruchomości,

Z

szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),

Z

dogodne formy spłaty,

Z

brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Pytania do konsultanta:
tel. 17 227 02 51

Oprocentowanie/Stawka referencyjna
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży, stałej w całym okresie kredytowania. Stawką referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) (kod ISIN PL9999999748) będąca wskaźnikiem referencyjnym, który ulega zmianie w zależności od zmiany stawki referencyjnej. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stawka referencyjna WIBOR 3M określana jest na dwa dni robocze poprzedzające dany kwartał kalendarzowy. przez administratora stawek referencyjnych GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ (dotyczy umów kredytowych zawartych od 01.04.2022r. )

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży Banku, ustalanej na w 3-miesięczne okresy odpowiadające kwartałom kalendarzowym, przy czym stawką referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/;

RRSO 8,400373 %*

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,400373% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 250.000,00 PLN, wypłata jednorazowa w dniu zawarcia umowy kredytu, brak karencji w spłacie kapitału, okres kredytowania 240 miesięcy, oprocentowanie kredytu 7,74% w skali roku (wyliczone jako suma obowiązującej stawki referencyjnej WIBOR 3M – 4,74% i marży Banku 3,00 p.p.). Najwyższa miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa 2 762,85 PLN, całkowity koszt kredytu 200 154,09 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 194 710,09 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu 2,00% tj. 5.000,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200,00 PLN, opłata za kontrolę/inspekcję inwestycji 25,00 PLN, podatek PCC3 19,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, kosztu ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy (jeśli istnieje) oraz kosztów opinii, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych na zlecenie Kredytobiorcy, a także kosztu prowadzenia rachunku bankowego. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 450 154,09 PLN.
Kalkulacja została dokonana na dzień 07 kwietnia 2022r.

Szczegóły oferty dostępne w naszych placówkach i telefonicznie.

Formularz kontaktu

Wyrażam zgodę na użycie przez Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej podanego przeze mnie adresu poczty e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

4 + 13 =

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zobacz także:

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This