Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom

Niskooprocentowany kredyt hipoteczny
Tel. 17 227 02 51

Kredyt Mieszkaniowy „Mój Dom”

 

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu celów mieszkaniowych. Udział własny wnioskodawcy stanowią udokumentowane środki własne wniesione na poczet kosztów przedsięwzięcia.

Bank udziela kredytów przeznaczonych na finansowanie celów mieszkaniowych wykorzystanych  na:

  •  zakup działki budowlanej oraz działki budowlanej z niedokończoną budową,
  •  zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego,
  • nabycie własnościowego prawa domu jednorodzinnego  (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do  lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu  mieszkaniowego,
  • budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • o inne cele zapytaj w naszym Banku.

 

Z

atrakcyjne warunki kredytowania,

Z

okres kredytowania – nawet do 25 lat,

Z

do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,

Z

szybka decyzja kredytowa,

Z

kredyt do 80% wartości nieruchomości,

Z

szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),

Z

dogodne formy spłaty,

Z

brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Oprocentowanie/Stawka referencyjna

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży Banku, ustalanej na w 3-miesięczne okresy odpowiadające kwartałom kalendarzowym, przy czym stawką referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/;

RRSO wynosi 3,535224 %

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,535224 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 3,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 0,23%) i marży Banku w wysokości 3,00 p.p., wypłata jednorazowa. Równa rata miesięczna: 1.416,00 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 95.173,20 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 89.729,20 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC3 ): 19,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN opłata za inspekcję – 25,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości i kosztu prowadzenia rachunku bankowego. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 345.173,20 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej Banku, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką na dzień  02 listopada 2020r. 

Szczegóły oferty dostępne w naszych placówkach i telefonicznie.

Zobacz także:

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This