Polityka Informacyjna

Dowiedz się więcej
Tel. 17 227 02 51

Ujawnienie informacji

Sprawozdanie finansowe

Schemat organizacyjny

System kontroli wewnętrznej

Polityka informacyjna

Polityka zarządzania ładem wewnętrznym

Polityka wynagrodzeń wszystkich pracowników

Polityka wynagradzania pracowników kluczowych

Polityka zarządzania konfliktem interesów

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej będzie stosował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instutucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą  Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Polityka Zarzadzania Ładem Korporacyjnym

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

O Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej

 

O Banku

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając … Zobacz więcej

Reklamacje, skargi, wnioski

W trosce o najlepszą jakość obsługi Klienta, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej  przyjmuje oraz rozpatruje reklamacje i skargi na następujących warunkach… Zobacz więcej

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zobacz informacje na temat władz Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej… Zobacz więcej

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This