Polityka Informacyjna

Dowiedz się więcej
Tel. 17 227 02 51

Polityka informacyjna – dokumenty

 

Ujawnienie informacji

Polityka informacyjna

Sprawozdanie finansowe

Schemat organizacyjny

System kontroli wewnętrznej

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej będzie stosował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instutucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą  Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Główne postanowienia „ Zasad Ładu Korporacyjnego”  które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci.

 

 

Polityka Zarzadzania Ładem

Polityka wynagradzania pracowników

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

O Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej

 

O Banku

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając … Zobacz więcej

Reklamacje, skargi, wnioski

W trosce o najlepszą jakość obsługi Klienta, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej  przyjmuje oraz rozpatruje reklamacje i skargi na następujących warunkach… Zobacz więcej

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zobacz informacje na temat władz Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej… Zobacz więcej

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This