O Banku Spółdzielczym
w Kolbuszowej

Dowiedz się więcej
Tel. 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną. Organami Banku Spółdzielczego są: 1) Zebranie Przedstawiciel 2) Rada Nadzorcza 3) Zarząd 4) Zebranie Grupy Członkowskiej. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku. Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego i reprezentuje go na zewnątrz. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej prowadzi działalność na rzecz członków i klientów od 1874roku.

Aktualnie posiada placówki bankowe w 4 gminach powiatu kolbuszowskiego: Centralę Banku w Kolbuszowej, Oddział BS Cmolas, Oddział BS Niwiska, Oddział BS Majdan Królewski oraz Filię przy Placu Wolności 59 w Kolbuszowej. Centrala Banku wyposażona jest w BANKOMAT i WRZUTNIĘ – czynne całą dobę. Bankomaty zainstalowane zostały we wszystkich Oddziałach Banku. Filia posiada również WPŁATOMAT. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej jest średniej wielkości, detalicznym Bankiem, działającym na lokalnym rynku, oferującym tradycyjne produkty bankowe. Obsługuje 4 budżety gmin, jest bankiem pewnym, bezpiecznym i pracującym bardzo efektywnie. Sytuacja finansowa Banku jest zadawalająca, ocenę tę uzasadnia: wzmocnienie bazy kapitałowej, utrzymanie dobrej jakości aktywów, generowanie wyniku finansowego ze stabilnych źródeł. Bank zwiększa aktywność na rynku pieniężnym i kapitałowym, angażując coraz więcej środków finansowych w działalność kredytową. Wprowadza do swej oferty nowe produkty kredytowe i depozytowe.

Bank Spółdzielczy jest jednostką samodzielną, samofinansującą się i w pełni samorządną. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej jako jedyny bank w Kolbuszowej w 100 % angażuje miejscowe pieniądze na miejscowe potrzeby, działa na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego poprzez między innymi kredytowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.

Historia Banku

W roku 1868 Kolbuszowa liczyła 2 465 mieszkańców, w tym 1 420 osób pochodzenia żydowskiego , którzy zdominowali… Zobacz więcej

Polityka Informacyjna

Zasady Ładu Korporacyjnego, Regulamin organizacyjny … Zobacz więcej

Reklamacje, skargi, wnioski

W trosce o najlepszą jakość obsługi Klienta, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej  przyjmuje oraz rozpatruje reklamacje i skargi na następujących warunkach… Zobacz więcej

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zobacz informacje na temat władz Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej… Zobacz więcej

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych… Zobacz więcej

RODO oraz Polityka cookies

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This