Rodzina 500 Plus
Dobry Start
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wnioski w programach: Rodzina 500 Plus, Dobry Start i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Wnioski „Rodzina 500+”, „Dobry Start” na okres świadczeniowy 2021/2022 można składać za pomocą bankowości elektronicznej.

 • Należy zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

 

 • Rola Banku w Programie Rodzina 500+
  • Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+, Dobry strat 300+ online w systemie bankowości elektronicznej w sekcji „Wniosek 500+”, „Dobry strat”. Złożenie wniosku w Banku lub telefonicznie nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+, Dobry Start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
  • Wnioski Rodzina 500+, Dobry Start można składać za pośrednictwem bankowości internetowej na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Wniosek w bankowości internetowej

 

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, Dobry strat znajdziesz po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej w menu „Wniosek 500+”, „Dobry Start” – „Nowy wniosek”.
 2. Po zalogowaniu się na swoje konto, możesz złożyć jedynie wniosek w swoim imieniu. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejinstrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejlub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  1. „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  2. „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  3. „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 6. Informacje dotyczące załączników:
  1. Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  2. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  3. Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  4. Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  5. Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 500 plus.

 

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek Rodzina 500+, Dobry Start przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 1. Wniosek Rodzina 500+, Dobry Start dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  systemu bankowości internetowej.
 2. Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 3. W celu złożenia wniosku dotyczącego świadczeń m.in. Dobry Start (300+) lub 500+ niezbędne jest wyłączenie blokady wyskakujących okienek
 4. Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
 5. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

 

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów,        w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Klienci Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej mogą już składać w bankowości elektronicznej banku wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca. Nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, należy wybrać w menu zakładkę Wnioski i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • bankowości elektronicznej,
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This