Usługi i produkty faktoringowe

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Usługi i produkty faktoringowe

Bank w ramach współpracy z BPS Faktor Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie w swojej ofercie sprzedażowej udostępnia Klientom Banku ofertę faktoringu.

Faktoring jest sposobem na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania. Najczęściej stanowi uzupełnienie dla kredytu bankowego.
Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. W ramach usługi faktoringu na należności przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe dotychczas” zamrożone” w niezapłaconych fakturach, które wystawił swoim odbiorcom.

Pozostałe produkty dla Firm i Instytucji

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojego przedsiębiorstwa… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych… Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla twojej firmy lub organizacji… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą… Zobacz więcej

Terminale płatnicze POS

Wyposaż swoją działalność handlowo-usługową w terminal płatniczy i zwiększ sprzedaż… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This