Rachunek a'Vista

Rachunek płatny na każde żądanie
Tel. 17 227 02 51

Rachunek płatny na każde żądanie – Rachunek a’vista

 

Właścicielem książeczki może być:

  • osoba fizyczna będąca rezydentem,
  • szkolna kasa oszczędności,
  • pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa.

 

Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie:

  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej: przelewem z rachunku bankowego,

Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymywania środków na książeczce podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

Zapraszamy do naszych placówek.

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This